Friday, 5 August 2011

EDU3109 TUTORIAL DAN ISL

Panduan untuk pelajar PISMP semester 8 melaksanakan aktiviti tutorial dan ISL. Panduan ini memudahkan pelajar untuk merancang setiap aktiviti tutorial yang melibatkan pembentangan kumpulan dan melaksanakan usaha mendapatkan bahan rujukan , perbincangan kumpulan dan menyiapkan tugasan individu atau kumpulan.

Sila klik dilink untuk muat turun fail .

EDU 3109 TUTORIAL DAN ISL.PDF

No comments:

Post a Comment