Sunday, 24 July 2011

Program Ijazah

PROGRAM IJAZAH  2011 DI IPG KAMPUS KENINGAU

IPG Kampus Keningau mengendalikan 18 program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), 5 program Pensiswazahan Guru-Guru Sekolah Rendah (PGSR) dan 3 program Program Pensiswazahan Guru (PPG). Setakat ini, hanya program PISMP Bahasa Melayu ambilan 2007-2010 telah menamatkan pengajian dan kini telahpun ditempatkan di sekolah-sekolah pada awal tahun 2011.

Untuk Maklumat Lanjut sila klik dan download di link ini